GIM Gennep
 

MAGIM-Kerstviering dd. 25-12-2011


Vandaag was de Kerstviering van de MAGIM-kinderen. Onder leiding van de pengadjars Etty, Nora, Sina, Anna en Tina werd een leuk en interactief programma in elkaar gezet.

Het Kerstverhaal, uitgevoerd door de kinderen, stond uiteraard centraal in het geheel. Tussen het Kerstverhaal door, werden de aanwezigen beziggehouden door zang en een quiz.

Het was prachtig te zien, hoe de ongeveer 15 kinderen zich inzetten om er iets moois van te maken. De waardering gaat ook uit naar de pengadjars, die zich met veel enthousiasme hebben ingezet en hierin zeker zijn geslaagd.

Tenslotte werd de Kerstviering afgesloten met een slotwoord  en een gebed door de dominee.

Na het einde van het programma, werd iedereen getrakteerd op een worstenbroodje en uiteraard warme chocomel. Het belangrijkste moest nog komen, de kadootjes.

Nadat de kadootjes werden uitgepakt, was het tijd om huiswaarts te keren.

De pengadjars willen iedereen van harte bedanken voor hun aanwezigheid en wensen iedereen prettige Kerstdagen en alvast een prettig Nieuwjaar, ook namens de kinderen.

De webmaster roept iedereen op, die foto's heeft gemaakt, deze te mailen naar secretariaat@gim-genapium.nl, zodat er een mooi fotoboek op de website gezet kan worden.

 


 

 

Kerstviering M.A.G.I.M. dd. 25-12-2011

Op 25-12 a.s., 1e Kerstdag, vindt de jaarlijkse Kerstviering plaats van de zondagsschoolkinderen.

Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. De kinderen zijn, samen met de pengadjars, al enkele weken bezig met de voorbereidingen om er iets moois van te maken.

Zang en spel zullen de hoofdmoot zijn van de viering

Tegelijkertijd heeft u dan de mogelijkheid elkaar een zalig Kerst te vieren onder het genot van een hapje en een non-alcoholisch drankje.

Tot de 25e !

 

Collecte t.b.v. werk zondagsschool dd. 04-09-2011


Zondag 04-09 a.s. zal er wederom gecollecteerd worden t.b.v. het werk van de zondagschool.


 

MAGIM-uitstapje naar Kevelaer dd. 27-08-2011


Ondanks dat het bijna 3 weken geleden was, dat de MAGIM haar uitstapje had, wilden we u het verslag hierover niet onthouden.

De uitstap voor 2011 ging deze keer naar boerenpretpark "Irrland" te Kevelaer, Duitsland.

We danken Shalene Sahertian voor het verslag met bijbehorende foto's (zie onderstaand Word-bestand).

De pengadjars


   

MAGIM-uitstapje naar Kevelaer dd. 27-08-2011


MAGIM-Gennep organiseert samen met MAGIM-Venray een uitstapje naar boerenpretpark "Irrland" te Kevelaer op zaterdag 27 augustus 2011. 

In dit speelpark is genoeg te beleven voor jong en oud. Je kunt er ravotten, modderen, spelen in stro, bouwen en nog heel veel andere dingen. Om met plezier van de natuur te kunnen genieten, raden wij oude kleding aan en op een warme dag badkleding mee te brengen.

Vertrek is om 09.00 uur vanuit de kerk en we verwachten rond 20.00 uur weer terug te zijn.

Gaat uw kind niet naar de zondagsschool is er toch de mogelijkheid om mee te gaan. We vragen wel een eigen bijdrage van 7,50 Euro. Deze bijdrage is voor entree, ontbijt, BBQ en drinken. 

De zondagsschookinderen hebben reeds een aanmeldformulier ontvangen.

Voor de overige kinderen geldt dat u hem/haar kunt inschrijven via de aanmeldlijst op de info-tafel op de gang, of via secretariaat@gim-genapium.nl.  

Mede i.v.m. de vakanties zijn er momenteel nog geen aanmeldingen. Wilt u dit, i.v.m. het vervoer, z.s.m. doen, indien u of uw kind(eren) van plan zijn mee te gaan?

Als ouder(s) kunt u ook namelijk meegaan, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 10 Euro. Vergeet u niet in te schrijven via de aanmeldlijst.

Voor meer informatie over boerenpretpark "Irrland" klik hier.

Voor meer informatie over deze dag, kunt u contact opnemen met Tina Mokkink-Lekatompessy of via secretariaat@gim-genapium.nl

Namens de pengadjars van MAGIM Gennep en Venray,

Tina Mokkink-Lekatompessy


 

Collecte t.b.v. werk zondagsschool dd. 14-08-2011


Zondag 14-08 a.s. zal er wederom gecollecteerd worden t.b.v. het werk van de zondagschool.


 

Vakantie zondagschool t/m 04-09-2011


In verband met de zomervakantie, is er geen zondagschool t/m 04-09-2011. De eerstvolgende zondagschool is dan op zondag 11-09-2011.

De kerkenraad wenst alle kinderen en haar pengadjars een prettige en zonnige vakantie toe.


 

Verslag MAGIM-dag dd. 18-06-2011

De MAGIM-kinderen op de foto met de pengadjars


In bijgaand Word-bestand vindt u het verslag over de MAGIM-dag dd. 18-06-2011. Deze dag werd gehouden in Hatert i..s.m. de MAGIM-Gennep en MAGIM-Venray.

Ondanks dat het weer niet altijd meewerkte, was het wel een gezellige en geslaagde dag, met een flinke vertegenwoordiging van onze kinderen.

De pengadjars willen graag alle vrijwillig(st)ers bedanken voor de inzet en hulp tijdens deze dag.


   

MAGIM-aktiviteitendag dd. 18-06-2011 in Hatert


Op 18-06 a.s. zal MAGIM-Hatert samen met MAGIM-Gennep en MAGIM-Venray een aktiviteitendag organiseren.

Het thema voor dit jaar is "samen staan we sterk".

Deze sport- en spellendag zal plaatsvinden in Hatert en houdt onder meer in, een stevige wandeltocht en daarna een gezellige spellenmiddag.

Ieder kind van 5 t/m 14 jaar kan hieraan meedoen, ook al ga je niet naar de zondagsschool.

De kinderen en vrijwillig(st)ers worden verzocht zich om 09.00 te verzamelen in de kerk en om 09.15 uur zal iedereen richting Hatert vertrekken.

De kerkenraad wenst alle deelnemers en vrijwillig(st)ers een plezierige en sportieve dag toe.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de pengadjars.

  • Ety Wattimena
  • Tina Mokkink-Lekatompessy
  • Nora Joseph-Haurissa
  • Sina Leasa
  • Anna Lekatompessy-Alfons
 

Paasbrunch MAGIM dd. 25-04-2011


Op 2e Paasdag 25-04-2011 zal u weer de jaarlijkse Paasbrunch worden aangeboden door de zondagsschoolkinderen en leid(st)ers.

Traditioneel zullen de kinderen weer op zoek gaan naar de door de paashaas verstopte paaseieren.

Aanvang is aansluitend na de kerkdienst om ongeveer 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom en de MAGIM-leiding doet een beroep op uw aanwezigheid.


 

Kerstviering M.A.G.I.M. dd. 25-12-2010

Op 25-12 a.s., 1e Kerstdag, vindt de jaarlijkse Kerstviering plaats van de zondagsschoolkinderen.

Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. De kinderen zijn, samen met de pengadjars, al enkele weken bezig met de voorbereidingen.

Zang en spel zullen de hoofdmoot zijn van de viering

Tegelijkertijd heeft u dan de mogelijkheid elkaar een zalig Kerst te vieren onder het genot van een hapje en een non-alcoholisch drankje.

Tot de 25e !

 

 

Zondagsschool start weer dd. 19-08-2012


De zomervakantie is weer ten einde. We hopen, dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad.

De zondagsschoollessen starten weer a.s. zondag 19 augustus 2012, aansluitend op de kerkdienst.

We hopen jullie a.s. zondag weer te mogen begroeten.

Pengadjar2

Ety Wattimena

Norah Joseph

Tina Mokkink

Anna Lekatompessy

Sina Leasa


 

60-jarig bestaan MAGIM dd. 14-09-2013 te Houten


Zoals reeds medegedeeld in de kerkdienst van 25 augustus jl, bestaat de MAGIM 60 jaar.

In het kader hiervan zal op 14 september a.s. een feestelijke bijeenkomst plaatsvinden in Houten.

Bij voldoende belangstelling zal er een bus rijden. U dient hiervoor een kleine bijdrage te betalen. U kunt zich hiervoor opgeven tot 5 september a.s. bij

T. Mokkink-Lekatompessy (800183)

Uiteraard hebben de zondagsschoolkinderen voorrang. De verwachting is, dat er nog genoeg plaatsen beschikbaar zijn in de bus.