GIM Gennep
 

P.I.K.I.M.

P.I.K.I.M. is de afkorting van Perkumpulan Ibu2 Kristen Indjili Maluku, wat in het Nederlands vertaald betekent:

Christelijk Moluks Evangelisch Vrouwenbond(-vereniging).

Ook djemaat Genapium heeft een afdeling die reeds 19 jaar bestaat en momenteel bestaat uit 13 personen, variërend in de leeftijd van 45 tot 80 jaar.

Maandelijks vindt er een ontmoeting plaats met de PIKIM-vrouwen in het ontspanningslokaal. De ontmoeting wordt standaard geopend met een kort gebed met zang en een lezing uit de Bijbel.

Vervolgens is er een bespreking van de lopende zaken en de geplande activiteiten van zowel het landelijke PIKIM-bestuur als het plaatselijke PIKIM-bestuur.

Het plaatselijke PIKIM-bestuur bestaat momenteel uit:

Nj. T. Mokkink-Lekatompessy (voorzitster)

Nj. T. Mokkink-Lekatompessy (secretaris)

Nj. M. Huliselan-Lekatompessy (penningmeester) 

Wilt u ook lid worden van de P.I.K.I.M., neem dan contact op met Nj. T. Mokkink-Lekatompessy (0485-800183), of stuur een bericht naar secretariaat@gim-genapium.nl