GIM Gennep
 

Kerstviering PIKIM d.d. 13 december 2013

 

Geachte djemaat,

Zoals ieder jaar, houdt de PIKIM houdt haar Kerstviering. Deze Kerstviering is voor iedereen toegankelijk.

Datum : Vrijdag 13 december 2013

TIjd : 19.30 uur

Plaats : Kerkgebouw "Immanuel"

Vocal-group "Immanuel" zal een lied ten gehore brengen.

Na de viering wordt u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Uw aanwezigheid wordt door de PIKIM-vrouwen dan ook van harte op prijs gesteld.

 

 

Verslag 60-jarig bestaan PIKIM dd. 25-08-2012 te Houten


Tante Jul Tomasila heeft een verslag gemaakt over het 60-jarig bestaan van de PIKIM op 25 augustus jl. te Houten.

Ondanks het feit dat het alweer een tijd geleden is, is het de moeite waard het verslag te lezen (zie bijgaand Word-bestand).

Tante Jul, bedankt voor uw bijdrage.


   

PIKIM-bijeenkomst dd. 22-09-2011


PIKIM heeft weer een bijeenkomst en wel op:

 • Datum :  donderdag 22 september 2011
 • Tijd      :  19.00 uur
 • Plaats  :  Immanuel

Iedereen is van harte welkom op de bijeenkomst.


 

Verslag PIKIM-uitstap naar Beverwijk dd. 03-09-2011


In onderstaand Word-bestand vindt u het verslag van het de PIKIM-uitstap dd. 03-09-2011, waar de Zwarte Markt in Beverwijk werd bezocht.

Zoals u wel zult lezen, hebben de deelnemers een prachtige dag gehad.


   

PIKIM-uitstapje naar Beverwijk dd. 03-09-2011


Op zaterdag 3 september a.s. organiseert PIKIM haar jaarlijkse uitstapje. Deze keer wordt de Zwarte Markt in Beverwijk bezocht.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij T. Mokkink-Lekatompessy (800183, tevens voor vragen en informatie), of via secretariaat@gim-genapium.nl.

Voor de website van de Zwarte Markt klik hier.

De kosten zijn 20 Euro p.p. en het vertrek is om 08.00 uur vanuit de kerk.


 

PIKIM-bijeenkomst dd. 21-07-2011


PIKIM heeft weer een bijeenkomst en wel op:

 • Datum :  donderdag 21 juli 2011
 • Tijd      :  19.00 uur
 • Plaats  :  Immanuel

Iedereen is van harte welkom op de bijeenkomst.


 

PIKIM-bijeenkomst dd. 16-06-2011


PIKIM heeft weer een bijeenkomst en wel op:

 • Datum :  donderdag 16 juni 2011
 • Tijd      :  19.00 uur
 • Plaats  :  Immanuel

Iedereen is van harte welkom op de bijeenkomst.


 

PIKIM-bijeenkomst dd. 19-05-2011


PIKIM heeft weer een bijeenkomst en wel op:

 • Datum :  donderdag 19 mei 2011
 • Tijd      :  19.00 uur
 • Plaats  :  Immanuel

Iedereen is van harte welkom op de bijeenkomst.


 

PIKIM-bijeenkomst dd. 17-03-2011


Op 17 maart a.s. is er weer een PIKIM-bijeenkomst. Iedereen is van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.


 

PIKIM-bijeenkomst dd. 17-02-2011


De PIKIM-bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum   :  donderdag 17-02-2011

Aanvang:  19.00 uur

Plaats    :  Ontspanningslokaal "Immanuel"


 

 

Dankzegging PIKIM


De morgen van de PIKIM-dag op 29 januari jl. was het koud!, erg koud. Om je heen schitterde alles winters wit.

Iedereen betrad min of meer rillering het voor-portaal van de kerk, maar hier werd je bevangen door het warme enthousiasme van enige vrijwilligers, bezig met het voorbereiden van deze dag.... die zou beginnen met een bijeenkomst in de kerk.

In de middag zetten de activiteiten zich voort in het Hökske. Het gebouw dat zich uitstekend leent voor ontspannings-activiteiten. Muziek en dans voerden de boventoon onder begeleiding van de tifagroep uit Cuik en het duo Bert Damingk en Ger Keijzers.

Dankzij alle vrijwilligers werd het een mooie PIKIM-dag, in het bijzonder dank aan de PIKIM-vrouwen, die het thema van de dag "Groen en Fris" stralend uitdroegen.

Groen en Fris, ja.... Moge ieder van ons dit nog lang uitdragen.

 Hartelijk bedankt allemaal!!

 Namens de PIKIM-vrouwen djemaat Genapium,

 C. Mokkink-Lekatompessy

 

 

Verslag PIKIM-dag dd. 29-01-2011


Op 29 januari 2011 vond de PIKIM-dag plaats van de daerah Selatan in Gennep.

Tante Jul Tomasila-Snell maakte hier een verslag van.

Tante Jul,

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.


   

PIKIM-dag dd. 29-01-2011 te Gennep


De PIKIM-organisatie, tjabang Gennep mag het nieuwe jaar inluiden met de organisatie van de PIKIM-dag voor alle PIKIM-leden in de Daerah Selatan.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en wel op:

Datum: 29 januari 2011

Plaats : ochtend-programma/geredja "Immanuel" 

             middag-programma/gebouw "'t Hökske"

Tijd     : 10.00 uur 


 

Wat houdt de PIKIM-dag in?

De PIKIM-dag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma.                                                                      

In de morgen wordt er om10.00 uur gestart met de bijeenkomst,” Rapat Hati ke Hati” die wordt verzorgd door de PIKIM-vrouwen uit tjabang Breda.

De Ibu² uit tjabang Gennep zullen invulling geven aan het middag-programma.

Het thema voor deze middag luidt als volgt: “Fris en Groen”.

Op de PIKIM-dag zijn er warme maaltijden verkrijgbaar voor €5,-- per portie. Tevens wordt er een bingo gehouden. De kosten voor de bingo zijn 5 Euro per ronde.                                                 

Op deze dag wordt eveneens de trekking van de loterij gehouden.

Het middagprogramma is als volgt:

14.00-14.50 Dankdienst nj. P. Lesil-Wattimena
15.00-15.15 Opening PIKIM, tjabang Gennep
15.20-15.30 Wanita-groep uit Cuijk
15.40-16.00 Puzzelen
16.10-16.30 Geheugenspel
16.45-17.15 Tifa-groep uit Cuijk
17.20-18.00 Bingo
18.00-19.00 Maaltijd (tevens loterij-trekking met amusement
19.30 Sluiting PIKIM-dag

Voor meer informatie over de PIKIM-dag kunt u contact opnemen met de voorzitter van de PIKIM-organisatie, mevrouw C. Mokkink - Lekatompessy.

Telefoon: (0485) 800183.

 

 

Kerstviering PIKIM dd. 17-12-2010

.


De Kerstviering van de PIKIM-vrouwen werd redelijk bezocht. Ongeveer 60 personen woonden de viering bij.

Ook de PIKIM-vrouwen van de gemeenten Hatert en Venray waren uitgenodigd, maar door het slechte weer waren alleen de vrouwen uit Venray aanwezig.

Ds. Theo Pattinasarany ging de dienst voor en ook het kinderkoor was vertegenwoordigd. met o.a. het nummer "Kumbaya".

Verder werd de muzikale bijdrage geleverd door onze koor "Rehoboth" en de koren uit Venray en Cuijk.

Tenslotte begeleidde Ger Vaders zichzelf nog met 2 nummers.

Ds. Theo koos als schriftlezing uit Lucas waar hij vertelde over het Kerstverhaal.

Na afloop van de preek, kreeg iedereen de gelegenheid een kaarsje op te steken, bedoeld voor degenen die hulp nodig heeft en in nood verkeert. Met "Ave Maria" als achtergrondmuziek maakte dit tot een indrukwekkend moment.

Na de viering werd het een gezellig samenzijn. De PIKIM-vrouwen pakten uit met broodjes en soep, bapao, lemper en andere lekkernijen.

Al met al was de viering geslaagd en ging iedereen met een volle maag tevreden naar huis.


 

 

 

Info-nieuws

Hierbij enige inlichtingen over ‘’P.I.K.I.M., tjabang Gennep’’

Tjabang Gennep bestaat reeds 16 jaar en telt op dit moment 13 leden variërend in de leeftijd van 45 tot 80 jaar.

Maandelijks vindt er een ontmoeting plaats met de PIKIM-vrouwen in het ontspanningslokaal.  De ontmoeting wordt standaard geopend met een kort gebed met zang en een lezing uit de Bijbel. Vervolgens is er een bespreking van de lopende zaken en de geplande activiteiten  van zowel  het PIKIM Landelijk Bestuur als het Plaatselijk PIKIM Bestuur.

Ter afsluiting van het werkjaar 2010 is er op  4 december 2010 een uitstapje met de plaatselijke PIKIM  naar de Zwarte markt in Beverwijk.  Zowel leden als niet-leden zijn uitgenodigd aan het uitstapje deel te nemen.

Om de kas bij te vullen, zullen de Ibu²  op de Kerstmarkt staan. Op de Kerstmarkt worden er verschillende Molukse hapjes verkocht, waaronder de welbekende Bao- Pao,  lumper en verschillende soorten cakes. De Kerstmarkt vindt plaats op 11 december 2010 in het Zorgcentrum "Malderburch" te Malden.

De plaatselijke Kerstviering vindt plaats op 17 december a.s. waarvoor de PIKIM-vrouwen uit Hatert, Venlo en Venray zijn uitgenodigd.

Wellicht is het u niet ontgaan dat onze predikante Da.Leen Tahalele vanwege gezondheidsredenen een stapje terug heeft moeten doen. 

Het bedienen van een of meerdere gemeenten is te zwaar voor Da. Leen geworden, maar Da.Leen blijft gelukkig beschikbaar en kan waar nodig ingezet worden. Waarvoor onze hartelijke dank! 

Ds. Theo Pattinasarany is vanuit het hoge Noorden nu hier gestationeerd.                            

Wij, van de PIKIM uit Gennep, zijn erg begaan met zowel Ds. Theo Pattinasarany als Da. Leen Tahelele.

Ds. Theo heeft misschien even moeten wennen aan een kleine gemeente en aan een nieuwe omgeving.

Namens de PIKIM heten wij Ds. Theo Pattinasarany van harte welkom. Wij hebben gezien dat u uw draai inmiddels heeft gevonden. Wij wensen u een aangename en een vruchtbare tijd toe.

De PIKIM tjabang Gennep wenst u allen een gezegende Kerstfeest en een goed Nieuwjaar toe.

Namens de PIKIM tjabang Gennep

C. Mokkink  - Lekatompessy,

Voorzitter/Secrectaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Viering 20-jarig bestaan PIKIM-Genapium d.d. 06-07-2013

Op zaterdag 6 juli a.s., zal PIKIM-Genapium haar 20e verjaardag vieren.

Dit heuglijk feit zal uiteraard niet onopgemerkt  voorbijgaan. Er wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

Het programma is als volgt:

13.00 uur : Kerkdienst, voorganger is da. M.M.Tuapattinaja (vocal-group "Immanuel" zal 2 liederen ten gehore brengen).

15.00 uur:  Voortzetting in wijkcentrum "'t Hökske" van programma m.m.v.

15.00 - 15.30 :  Opening katredji

15.30 - 16.00 :  Dansgroep "Kasih" uit Cuijk

16.00 - 16.30 :  Tifa-groep uit Cuijk

16.30 - 17.00 :  Zang ouderen

17.00 - 18.00 :  Warme maaltijd tevens zang vocal-group "Immanuel"        

18.00 - 19.00 :  Lelang

19.00 - 19.30 :  Jospan            

19.30             :  Sluiting     

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 6 juli a.s.