GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Kerkdiensten januari 2020

Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor januari  2020 zijn te vinden onder het kopje " Agenda januari 2020". 

Enkele opmerkingen:

  • Op donderdag 16 januari a.s. vindt weer de maandelijkse PIKIM-bijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint om 19.00 uur 's-avonds.
  • Vocal-group "Immanuel brengt op zondag 26 januari a.s. een loflied ten gehore.
  • Koor Rehoboth brengt wekelijks een loflied ten gehore
  • Na de dienst op zondag 26 januari a.s., is er de maandelijkse collecte voor het werk van de MAGIM.
  • Tevens is er na de dienst op zondag 26 januari a.s., weer het maandelijkse samenzijn met de gemeenteleden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Djadwal januari 2020 Classis Selatan

 


Geachte djemaat,

In onderstaand PDF-bestand is opgenomen de djadwal (rooster) over de maand januari 2020.

Hierin zijn alle kerkdiensten opgenomen van de gemeenten binnen de Classis Selatan. 

Uiteraard zijn wijzigingen denkbaar en derhalve is de djadwal onder voorbehoud.


 

 

   

Voorlichting stichting "Pelita" dd. 26 januari 2020


 

Geachte djemaat en belangstellenden,

A.s. zondag, 26 januari, zal stichting "Pelita" een voorlichting geven over datgene wat stichting "Pelita" doet.

Stefanie Helahatu verzorgt deze voorlichting.

Stichting "Pelita" biedt aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

De voorlichting zal na de dienst, onder het genot van een hapje en drankje, plaatsvinden.

De kerkenraad roept u dan ook op om hierbij aanwezig te zijn.

De kerkenraad

 

 

Enveloppenactie "Gempa Bumi" Maluku tot 1 februari 2020

70911723_150661486149188_2577797620265706247_n.jpg

Beste djemaat en belangstellenden,

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de aardbevingen, die de Molukken sinds enige weken teisteren. Er zijn honderden gewonden, tientallen doden en tienduizenden mensen zijn op de vlucht. De hulpacties zijn gelukkig op gang gekomen, want er is behoefte aan eigenlijk alles.

Ook de kerkenraad voelt zich verplicht om haar steentje bij te dragen en roept hiermee de djemaat, u, om de enveloppenactie te steunen. In de bijlage vindt u de brief, waar nader wordt ingegaan op de actie.

We hopen, dat u zich solidair toont met onze broeders en zusters door ook te geven. Uiteraard is het mogelijk, dat u al een bijdrage hebt geleverd. Toch verzoeken we u alsnog een vrijwillige bijdrage te geven. Alle beetjes helpen.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL88ABNA0428606377 o.v.v. "Gempa Bumi".

DE ACTIE LOOPT TOT 1 FEBRUARI 2020!!!

Alvast bedankt voor uw bijdrage!!

De kerkenraad

 

Brief toelichting enveloppenactie "Gempa bumi"

 

Opbrengst collecte istimewa op kerst- en oudjaarsavond 2019

Geef-collectezakken.jpg


 Geachte gemeente,

Ook dit jaar heeft de BMG 2 extra collectes ingevoerd. Deze hebben plaatsgevonden op kerstavond en oudjaarsavond 2019.

De BMG is verheugd te kunnen mededelen, dat de opbrengst van beide avonden  502,05 Euro bedroeg. Deze opbrengst vloeit rechtstreeks naar de kas djemaat. De BMG wil eenieder, die hieraan heeft bijdragen, van harte bedanken. ________________________________________