GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Djadwal juni 2024 Classis Selatan

 


Geachte djemaat,

 

In onderstaand Word-bestand is opgenomen de djadwal (rooster) over de maand juni 2024.

Hierin zijn alle kerkdiensten opgenomen van de gemeenten binnen de Classis Selatan. 

Uiteraard zijn wijzigingen denkbaar en derhalve is de djadwal onder voorbehoud.

 

De kerkenraad


 

 

 

Djadwal juni 2024 Classis Selatan

 

Agenda juni 2024

nl-kalender-2024-06-juni-lege.png

Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor de maand juni  2024 zijn te vinden onder het kopje " Agenda juni 2024".

Enkele opmerkingen:

  • Op zondag 2 juni a.s., om 19:00 uur, vindt de gezamenlijke dienst plaats met de hervormde kerk.                                                                              Na de dienst wordt er voor een hapje en drankje gezorgd.
  • Na de dienst op zondag 15 juni a.s. is er weer de collecte voor de MAGIM-kinderen
  • Vocalgroup "Immanuel" zal op zondag 30 juni a.s. een lied ten gehore brengen. 
  • Na de dienst op zondag 30 juni a.s. zal er weer een lunch worden verzorgd door de BMG en kosters.

 

De kerkenraad

 

Gezamenlijke dienst met protestantse kerk d.d. 2 juni 2024

Protestantse kerk Gennep


 

Beste djemaat,

Op zondag 2 juni a.s., zal er een gezamenlijke dienst zijn met de protestantse kerk.

Ds. Alex zal samen met ds. Hans Blom de dienst leiden. 

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door vocalgroup "Immanuel"I.

Aanvang van de dienst is om 10.00 uur in onze gemeente.

U wordt verzocht deze dienst zoveel mogelijk bij te wonen, om zo de verbinding en contact te verstevigen en in stand te houden. Wij verzoeken u na de dienst niet meteen naar huis te gaan, maar het vervolg mee te maken. Er volgt namelijk nog een gezamenlijke activiteit. Voor de lunch wordt gezorgd.

 

De kerkenraad