GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Kerkdiensten 22 maart 2020 tot 1 september 2020 gecancelled!!!

coronavirus.jpg


 Geachte djemaat en belangstellenden,

 De kerkenraad wil u graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

Het inmiddels beruchte coronavirus, dat al enkele maanden de wereld teistert, is     ook niet aan ons voorbijgegaan. De centrale overheid heeft inmiddels beleid uitgevaardigd m.b.t. kerkelijke bijeenkomsten vanaf 1 juli a.s., waar iedereen zich aan dient te houden, omdat de gezondheid, vooral van ouderen, in het geding is. Vanaf 1 juli jl. is het namelijk mogelijk, dat er kerkdiensten mogen plaatsvinden tot een maximum van 100 personen. Belangrijkste voorwaarde is het hanteren van de 1,5 meter regel.

Het synodebestuur en hiermee ook het bestuur van classis Selatan heeft echter anders besloten. Namelijk dat de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten binnen classis Selatan geen doorgang kan vinden tot 1 september a.s. 

Voor nadere informatie hieromtrent, verwijst de kerkenraad u naar de brief van het synodebestuur, die binnenkort op de website wordt geplaatst. De gemeenteleden ontvangen deze brief met verdere uitleg over de periode tot 1 september a.s.  Dit besluit is ook akkoord bevonden door de overige 3 regiogemeenten (Hatert, Venray en Venlo).

De kerkenraad verzoekt u om uw begrip.

Houd de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen!!

De kerkenraad


 

 

On-line dienst ds. Anis Matahelumual dd. 5 juli 2020

Geachte djemaat en belangstellenden,

Zoals u weet, kunnen de kerkdiensten geen doorgang vinden i.v.m. het corona-virus tot in ieder geval1 juli  a.s.

Toch hebben sommige GIM-predikanten het idee opgevat om via internet Gods Woord te prediken. Deze keer weer een kerkdienst van ds. Anis Matahelumual.          Ds. Anis is voorganger in de gemeenten Capelle, Krimpen en Moordrecht.

Helaas zullen deze diensten niet iedereen bereiken, maar het is nu niet anders.

Voor het beluisteren en bekijken van deze dienst, klik hier. De dienst begint om 11:00 uur.                                             

Veel kijk- en luisterplezier!!!

De kerkenraad


 

 

Live-streaming da. Aipassa-Loppies dd. 5 juli 2020


 

Geachte djemaat en belangstellenden,

Naast, dat de zondagse kerkdiensten van ds. Anies via You Tube zijn te volgen (zie de link, elders op de site) , nu ook op de site, de live-streaming van onze eigen voorgangster, da. A. Aipassa-Loppies voor zondag 5 juli. Klik hier.

Zoals reeds eerder aangegeven, zijn de kerkdiensten tot in ieder geval 1 september gecancelled. De kerkenraad zal zich moeten beraden, indien de regels versoepeld worden, alhoewel er hiervoor nog geen aanwijzingen zijn.

Het gaat dan namelijk om het hanteren van het 1,5 meter-principe. De kerkenraad zal hiervoor het besluit van het synodebestuur afwachten, aangezien dit geldt voor alle GIM-gemeenten. Overigens: voor de site van de GIM, klik hier.

Houd onze site in de gaten voor de ontwikkelingen.

De kerkenraad

 

 

Liturgie 28 juni 2020 da. A. Aipassa-Loppies

 

Extra bijdrage compensatie collectes


 

Geachte djemaat,

Zoals eerder aangegeven, is het tot in ieder geval dinsdag 28 april a.s. niet toegestaan om kerkelijke bijeenkomsten te houden.                                                 U zult begrijpen, dat dit financiële gevolgen heeft voor onze djemaat, omdat er geen inkomsten meer zijn uit de wekelijke collectes.

In onderstaande brief verzoekt de kerkenraad u om een extra bijdrage om de wekelijkse collectes te compenseren. Om de brief te verspreiden, wordt er, buiten de website, zoveel mogelijk gebruikgemaakt van mail en app. De ouderen onder ons kunnen een brief verwachten.

De kerkenraad dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage.


 

 

 

 

Extra bijdrage collecte