GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Kerkdiensten tot nader order uitgesteld

coronavirus.jpg


Geachte djemaat en belangstellenden,                 

Het beruchte coronavirus, dat al meer dan een jaar de wereld teistert, is nog lang niet geweken. De besmettingen lopen op. De geplande vaccinaties worden bij lange na niet gehaald. Zo zijn er nog wel meer redenen te bedenken om tot de conclusie te komen dat we nog steeds moeten oppassen en heel voorzichtig moeten zijn om bij elkaar te komen in een kerkdienst.

Gelet hierop heeft het synodebestuur besloten om tot nader order geen kerkdiensten te houden. De kerkenraad conformeert zich aan dit besluit.

Voor het besluit van het synodebestuur, klik hier.

Op 1e paasdag, 4 april a.s., is er een online-paasdienst. Ds. O. Matulessy, voorzitter van de GIM is voorganger. Deze dienst is op 4 april a.s. vanaf 11:00 uur te zien en te beluisteren. Klik hier.

De kerkenraad

 

 

 

 

 


 

 

Openstelling kerk vanaf zondag 25 april a.s.

Geachte djemaat,

Zoals bekend zullen er geen kerkdiensten plaatsvinden tot nader order. 

Ondanks het feit dat er elke zondag een online dienst wordt verzorgd door classis Selatan, is er onder de leden veel behoefte om in gebed te gaan, een moment van stilte of een moment van overdenking door te brengen in de kerk.  

Gelet hierop, heeft de kerkenraad besloten vanaf zondag 25 april a.s. de kerk open te stellen tot het moment dat de kerkdiensten weer aanvangen.

De openstelling is telkens op de zondagen van 13:00 uur - 14:00 uur

Mocht u bovengenoemde dagen niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk naar de kerk te komen, kunt u altijd uw persembahan overmaken.

De kerkenraad hoopt u een dezer dagen te mogen begroeten.

Houd de site in de gaten voor verdere informatie.

De kerkenraad

 

 

 

 

On-line dienst ds. F.B. Pelletimu 18 april 2021

pelletimu.jpg

Geachte djemaat en belangstellenden,

Zolang er nog geen kerkdiensten mogen worden gehouden, zal er wekelijks op zondag een streamdienst plaatsvinden. In de dienst van vandaag zal ds.             F.B. Pelletimu, voorganger van o.a. de gemeenten Heer en Geleen, voorgaan. 

Voor het bekijken van de dienst, klik hier.

Veel kijk- en luisterplezier!!!

De kerkenraad


 

 

Extra bijdrage compensatie collectes


 

Geachte djemaat,

Zoals eerder aangegeven, is het tot in ieder geval zondag 28 februari a.s. niet toegestaan om kerkelijke bijeenkomsten te houden.                                                 U zult begrijpen, dat dit financiële gevolgen heeft voor onze djemaat, omdat er geen inkomsten meer zijn uit de wekelijke collectes.

In onderstaande brief verzoekt de kerkenraad u om een extra bijdrage om de wekelijkse collectes te compenseren. Om de brief te verspreiden, wordt er, buiten de website, zoveel mogelijk gebruikgemaakt van mail en app. De ouderen onder ons kunnen een brief verwachten.

De kerkenraad dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage.


 

 

 

 

Extra bijdrage collecte

 

Video-opname voor MAGIM-kinderen doorL. Latukolan-Ritawaemahu


 Geachte djemaat en belangstellenden,

Naast de zondagse kerkdiensten, verzorgd door de voorgang(st)ers van de classis Selatan, nu ook speciaal voor de MAGIM-kinderen een video-opname verzorgd door mevrouw L. Latukolan-Ritawaemahu,  pengadjar van djemaat Hatert.

Voor het bekijken en beluisteren van de video-opname vanaf 09:00 uur, klik hier.

De kerkenraad