GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Djadwal oktober 2023 Classis Selatan

kalender-oktober-2023-nederland.jpg

 


Geachte djemaat,

 

In onderstaand Word-bestand is opgenomen de djadwal (rooster) over de maand september 2023.

Hierin zijn alle kerkdiensten opgenomen van de gemeenten binnen de Classis Selatan. 

Uiteraard zijn wijzigingen denkbaar en derhalve is de djadwal onder voorbehoud.

 

De kerkenraad


 

 

   

Kerkdiensten oktober 2023

Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor oktober 2023 zijn te vinden onder het kopje " Agenda oktober 2023".

Enkele opmerkingen:

  • Op zondag 8 oktober a.s., vindt de dienst plaats van een nieuw belijdend lid: Sahertian: Dominggus. De dienst, tevens als voorbereiding op het Heilig Avondmaal (perhaliran) begint om 10:00 uur 's-ochtends. Voorganger is da. M.M. Aipassa-Loppies.Vocal-group "Immanuel" zal 2 liederen ten gehore brengen
  • De dienst van het Heilig Avondmaal vindt plaats op zaterdag 14 oktober. De dienst begint om 17:00 uur 's-middags.                                         Voorganger is ds. A. Teterissa. 
  • Op zondag 15 oktober a.s. vindt de ibadah pelepasan plaats. In deze dienst zal sjamaset usi Ace Refualu haar ambt neerleggen na een periode van 12 jaar. De dienst vindt plaats om 12:00 uur 's-middags. Voorganger is ds. A. Teterissa. 
  • De maandelijkse bijeenkomst van de PIKIM-vrouwen zal plaatsvinden op donderdag 19 oktober a.s. om 11:00 uur 's-ochtends.
  • Na de kerkdienst op zondag 22 oktober a.s. is er weer de collecte voor de MAGIM-kinderen
  • Op zondag 29 oktober a.s. zal vocalgroup "Immanuel" weer een lied ten gehore brengen. Na deze dienst is er weer een gezellig samenzijn, ditmaal georganiseerd door vocalgroup"Immanuel" 

Perhadliran 8 oktober 2023/Perdjamuan 14 oktober 2023

2010-04-01 Witte Donderdag.jpg

 


Geachte djemaat,

Op zondag 8 oktober a.s.,vindt, naast de dienst van de sidi baru om 10.00 uur 's-ochtends,  de perhaliran plaats. De perhaliran is de voorbereiding op het Heilig Avondmaal (Perdjamuan Asa jang Kudus), dat op zaterdag 14 oktober a.s. om 17.00 uur 's-middags aanvangt. Voorganger is ds. A. Teterissa.

Degenen, die de perhadiran niet kunnen bijwonen, maar wel willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, dienen dit mondeling door te geven aan de kerkenraad.