GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Kerkdiensten 22 maart 2020 t/m 26 april 2020 gecancelled!!!

coronavirus.jpg


 Geachte djemaat en belangstellenden,

 De kerkenraad wil u graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

 Het inmiddels beruchte coronavirus, dat al enkele maanden de wereld teistert, is     ook niet aan ons voorbijgegaan. De centrale overheid heeft inmiddels beleid uitgevaardigd t/m maandag 6 april a.s., waar iedereen zich aan dient te houden, omdat de gezondheid, vooral van ouderen, in het geding is.

Gelet hierop, heeft het bestuur van classis Selatan besloten de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten binnen classis Selatan geen doorgang kan vinden t/m in ieder geval zondag 26 april a.s. 

Het is niet met zekerheid te zeggen, of na zondag 26 april a.s. de situatie weer hersteld is. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen en wat de centrale overheid aan nieuw beleid uitvaardigt.

Voor nadere informatie hieromtrent, verwijst de kerkenraad u naar de brief van het bestuur classis Selatan in onderstaand bestand. 

De kerkenraad verzoekt u om uw begrip.

Houd de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen!!

De kerkenraad


 

 

Brief bestuur classis Selatan m.b.t. coronavirus

 

On-line dienst ds. Anies Matahelumual dd. 5 april 2020 (Palmzondag)

Geachte djemaat en belangstellenden,

Zoals u weet, kunnen de kerkdiensten geen doorgang vinden i.v.m. het corona-virus tot en met in ieder geval zondag 26 april a.s.

Toch hebben sommige GIM-predikanten het idee opgevat om via internet Gods Woord te prediken. Een goed initiatief. 1 van de predikanten is ds. Anies Matahelumual. Ds. Anis is voorganger in de gemeenten Moordrecht, Capelle a/d/ IJssel en Alphen a/d/ Rijn.

Helaas zullen deze diensten niet iedereen bereiken, maar het is nu niet anders.

Op Palmzondag wordt herdacht dat Jezus een paar dagen voor zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe koning. Een volk dat al lange tijd wordt onderdrukt door de Romeinen erkent Jezus als hun nieuwe koning, hun Verlosser. Jezus wordt door de Bijbel inderdaad als de Verlosser en koning gezien, alleen met een koninkrijk dat niet van onze wereld is.

Vandaag, Palmzondag, heeft ds. Anies weer een dienst voorbereid. Voor het beluisteren en bekijken van deze dienst, klik hier.                                                   Veel kijk- en luisterplezier!!!


 

 

Extra bijdrage compensatie collectes


 

Geachte djemaat,

Zoals eerder aangegeven, is het tot in ieder geval dinsdag 28 april a.s. niet toegestaan om kerkelijke bijeenkomsten te houden.                                                 U zult begrijpen, dat dit financiële gevolgen heeft voor onze djemaat, omdat er geen inkomsten meer zijn uit de wekelijke collectes.

In onderstaande brief verzoekt de kerkenraad u om een extra bijdrage om de wekelijkse collectes te compenseren. Om de brief te verspreiden, wordt er, buiten de website, zoveel mogelijk gebruikgemaakt van mail en app. De ouderen onder ons kunnen een brief verwachten.

De kerkenraad dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage.


 

 

 

 

Extra bijdrage collecte