GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Kerkdiensten januari 2019

Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor januari  2019 zijn te vinden onder het kopje " Agenda januari 2019". 

Enkele opmerkingen:

  • Op donderdag 17 januari a.s. vindt weer de maandelijkse PIKIM-bijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint om 19.00 uur 's-avonds.
  • Vocal-group "Immanuel brengt op zondag 27 januari a.s. een loflied ten gehore.
  • Koor Rehoboth brengt wekelijks een loflied ten gehore
  • Na de dienst op zondag 27 januari a.s., is er de maandelijkse collecte voor het werk van de MAGIM.
  • Tevens is er na de dienst op zondag 27 januari a.s., weer het maandelijkse samenzijn met de gemeenteleden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Djadwal t/m 31 maart 2019 Classis Selatan

 


Geachte djemaat,

In onderstaand Excel-bestand, is opgenomen de djadwal (rooster) t/m 31 maart 2019.

Hierin zijn alle kerkdiensten opgenomen van de djemaats binnen de Classis Selatan.

Uiteraard zijn wijzigingen denkbaar en derhalve is de djadwal onder voorbehoud.


 

 

   

Opbrengst collecte istimewa op kerst- en oudjaarsavond 2018

Geef-collectezakken.jpg


 

Geachte gemeente,

Voor het eerst binnen onze gemeente heeft de BMG 2 extra collectes ingevoerd. Deze hebben plaatsgevonden op kerstavond en oudjaarsavond 2018.

De BMG is verheugd te kunnen mededelen, dat de opbrengst van beide avonden liefst 612 Euro bedroeg. Deze opbrengst vloeit rechtstreeks naar de kas djemaat. De BMG wil eenieder, die hieraan heeft bijdragen, van harte bedanken. ________________________________________