GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Djadwal t/m 31 december 2018 Classis Selatan

 


Geachte djemaat,

In onderstaand Excel-bestand, is opgenomen de djadwal (rooster) t/m 31 december 2018.

Hierin zijn alle kerkdiensten opgenomen van de djemaats binnen de Classis Selatan.

Uiteraard zijn wijzigingen denkbaar en derhalve onder voorbehoud.


 

 

   

Rapat djemaat d.d. 4 november 2018


Beste djemaat,

Op zondag 4 november a.s., aansluitend op de dienst, die om 12.00 uur begint, zal er een rapat djemaat plaatsvinden.

De kerkenraad zal de djemaat inlichten over de gang van zaken en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst. 

1 van de onderwerpen, die aan bod zal komen zijn de verkiezingen. De kerkenraad is naarstig op zoek naar gemeenteleden, die zitting willen nemen in de kerkenraad. Hiervoor is reeds een commissie ingesteld, die de kerkenraad ondersteunt in dit proces.

De kerkenraad roept dan ook ieder belijdend lid op, deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Toon uw solidariteit en verantwoording en woon de vergadering bij!!


 

 

Kerkdiensten november 2018


Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor november 2018 zijn te vinden onder het kopje " Agenda november 2018".

Enkele opmerkingen:

  • Op donderdag 22 november a.s. vindt weer de maandelijkse PIKIM-bijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint, zoals altijd, om 19.00 uur 's-avonds.
  • Na de dienst op zondag 25 november a.s. vindt weer de collecte plaats voor de MAGIM-kinderen.
  • Na de dienst op zondag 25 november a.s. is  er weer een samenzijn met broodjes, koffie etc. Deze keer verzorgd door vocal-group "Immanuel" 
  • Vocal-group "Immanuel" zal op zondag 25 november a.s. weer een loflied ten gehore brengen