GIM Gennep
 

Algemeen

Doordat elke kerkgemeente, aangesloten bij de GIM, nu zelf de onderhoud van het kerkgebouw voor haar rekening moet nemen, is op initiatief van de Badan Madjelis Geredja de commissie Dana opgericht.

Deze commissie stelt zich ten doel, zoveel mogelijk gelden in te zamelen t.b.v. groot onderhoud van de kerk.  

Dit probeert ze te doen d.m.v. het organiseren van (jaarlijkse) activiteiten, gericht op de eigen gemeente, maar zeker ook op de Gennepse bevolking.

Zo is de Gennepse braderie een jaarlijks terugkerend evenement, waar de werkgroep, door de verkoop van onze typische Molukse hapjes,  een graag geziene gast is.

Verder was de Pasar Indjil 2010 een heel succesvol evenement gebleken, met een mooie opbrengst die geheel bestemd is voor de onderhoud van onze kerk. De Pasar Indjil zal eveneens jaarlijks terugkomen.

Voor het nieuwe jaar staan al weer nieuwe activiteiten gepland.

Wilt u weten met welke activiteiten de werkgroep zich bezighoudt of gaat bezighouden, laat u informeren door 1 van de werkgroepleden.

De werkgroep bestaat uit:

* da. M.M. Aipassa-Loppies  (voorzitster)

* nj. Hannah Lekatompessy-Pattiwaël

* tn. Hein Mokkink

* tn. Arie Sahertian

* tn. Semmy Huliselan