GIM Gennep
 

Tuagama (Koster)

De tuagama is de koster die belast is met de (dagelijkse) zorg van het kerkgebouw en haar buitenterrein.

Tevens is de koster belast met de voorbereiding van de (ere)kerkdiensten en assisteert tevens de kerkenraad met diverse andere werkzaamheden.  

Momenteel bestaat het team uit de volgende personen:

* tn. J. Lahallo

* tn. S. Wattimena

* tn. N.Hutuely

* tn. O. Joseph

* tn. H. Mokkink


 

Djadwal (rooster) tuagama 2011

Heren kosters,

Bijgaand het rooster voor 2011.

   

Nieuwe tuagama (koster) tn. Onna Joseph

De kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat tn. Onna Joseph zich bereid heeft gevonden de functie van tuagama (koster) te aanvaarden.

De kerkenraad wenst Onna veel succes en Gods zegen bij het uitoefenen van zijn functie.

 

Tuagama (koster) gezocht

De kerkenraad is momenteel op zoek naar een nieuwe tuagama (koster) i.v.m. het vertrek van tn. R. Lekatompessy naar de kerkenraad.

Informatie omtrent de werkzaamheden van de tuagama kunt u opvragen bij tn. Ety Wattimena.

Wilt u uw belangstelling kenbaar maken, stuur dan een bericht naar secretariaat@gim-gennep.nl