GIM Gennep
 

Rapat djemaat d.d. 22 juni 2014


Zoals reeds meerdere malen is aangekondigd, zal er op 22 juni a.s. een rapat djemaat plaatsvinden.

Aangezien er belangrijke onderwerpen op de agenda staan, willen we alle gemeenteleden oproepen, deze bijeenkomst bij te wonen.

Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur.

We rekenen op uw komst !!


 

 

Korenslag MAGIM d.d. 14 juni 2014

Korenslag_1.jpg

Geachte djemaat,

Op 14 juni a.s. zal er een korenslag gehouden worden in djemaat Vught-Vijverhof. Deze korenslag wordt georganiseerd door MAGIM, daerah Selatan.

Ook MAGIM Gennep doet hieraan mee.

De pengadjars doen een oproep aan alle MAGIM-kinderen om hieraan mee te doen.

Na de kerkdiensten zal er geoefend worden.


 

 

Opbrengst Gennepse braderie d.d. 1 juni 2014

1_SateBabi.jpg


Zoals u weet, heeft de commissie Dana ook dit jaar weer op de Gennepse braderie gestaan.

Met de verkoop van sate en loempia en vrijwillige bedragen, heeft de commissie een netto-winst van 500 Euro binnengehaald.

De opbrengst is uiteraard bestemd voor onze kerk.

De commissie Dana wil graag degenen bedanken, die dit mogelijk hebben gemaakt.


 

 

 

Ibadah Sidi baru en Perhadliran 2014

 

Geachte djemaat,

Op 20 april a.s., 1e Paasdag, zal de ibadah sidi baru plaatsvinden om 11.00 uur. Sherilyn Lekatompessy zal dan bevestigd worden, als belijdend lid van de GIM.

Tevens is de perhadliran (voorbereiding op het Heilig Avondmaal). Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en toch willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, kunt u dit doorgeven aan R. Lekatompessy, of via secretariaat@gim-genapium.nl De perhadliran zal dan plaatsvinden om 18.00 uur 's-avonds in de consistorde.

De perdjamuan zal op 26 april a.s. om 19.00 uur aanvangen