GIM Gennep
 

Verslag priksa (geloofsonderzoek) sidi2 baru d.d. 22 maart 2014

Zaterdag 22 maart jl. hebben de 3 catechisanten, Manasse Walhot,  Febe Walhout en Sherilyn Lekatompessy hun geloofsonderzoek (priksa) in de vorm van een Powerpoint-presentatie gepresenteerd.

Deze vorm van geloofsonderzoek is nog niet eerder gedaan binnen de gemeenten Venray en Gennep. Onder grote belangestelling hebben de 3 catechisanten  in ieders presentatie o.a. hun eigen interpretatie, gevoel beschreven, waarom men catechisatie doet en welk lied hen hen meeste aansprak. Tevens moesten ze een gebed voorbereiden, verklaren van een eigen gekozen schriftlezing. Kortom, een betoog, waarin je jezelf bloot hebt moeten geven. Het vergde in ieder geval meer van jezelf dan bij een priksa in de vorm van vraag en antwoord.

De aanpak van deze vorm van geloofsonderzoek leverde veel positieve reacties op en zou wellicht ook voor de volgende keer van toepassing kunnen zijn.

Uiteindelijk zijn de 3 catechisanten met vlag en wimpel geslaagd voor hun priksa. De kerkenraden waren immers unaniem in hun besluit en feliciteren Manasse, Febe en Sherilyn hiermee.

De kerkenraden van de gemeenten willen tevens alle aanwezigen, die in grote getale gekomen zijn bedanken voor hun steun en vocal-group "Immanuel" voor hun muzikale bijdrage. 

Overigens zullen Manasse en Febe hun belijdenis doen in Middelburg op 30 maart a.s. Sherilyn zal in Gennep haar belijdenis doen op 20 april a.s. (1e Paasdag)


 


 

 

Priksa (geloofsonderzoek) sidi2 baru d.d. 22 maart 2014


Geachte djemaat,

Volgende week zaterdag, 22 maart 2014, zal om 11.00 uur in kerk "Immanuel" het geloofsonderzoek (priksa) plaatsvinden voor de catechisanten van de gemeenten Venray en Gennep.

Naast enkele kennisvragen, zal ook iedere catechisant een presentatie houden over onderwerpen, die door ds. Theo tijdens de catechisatielessen zijn behandeld.

Tevens zal iedere catechisant zijn/haar eigen persoonlijke invulling geven in de presentatie. Kortom, het is geen onderzoek in de vorm van vraag en antwoord, maar in ieder geval voor Gennep een nieuwe vorm van het geloofsonderzoek.

Esrom en Febe Walhout van djemaat Venray en Sherilyn Lekatompessy van djemaat Gennep zijn de catechisanten, die zullen worden onderworpen aan de priksa. 

U wordt van harte uitgenodigd de priksa bij te wonen.


 


 

 

 

Grote opkomst thema-avond "pela en geloof" d.d. 10 maart 2014


Onder grote belangstelling heeft ds. Simon Ririhena de thema-avond "Pela en geloof" verzorgd. Ds. Simon legde uiteen hoe de pela-schap in de context van het geloof moet worden gezien.

Ds. Simon heeft op dit onderwerp zijn doctoraat behaald. Ds. Simon heeft hierover een boek geschreven, dat verkrijgbaar is voor 50 Euro. Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken bij de kerkenraad.

Het was een leerzame avond, waarin ook de nodige interactie in de vorm van vraagstelling en discussies was, tussen de belangstellenden en ds. Simon.

De avond werd tevens opgeluisterd met zang door ds. Simon en ds. Theo onder begeleiding van Onna Joseph.

De kerkenraad wil alle belangstellenden bedanken voor de aanwezigheid en ds. Simon in het bijzonder voor zijn bijdrage.

 

 

Thema-avond "Pela en geloof" door ds. Ririhena d.d. 10 maart 2014

Geachte djemaat,

Zoals reeds enkele malen aangekondigd, zal er op 10 maart a.s. om 19.00 uur een thema-avond, genaamd "Pela en geloof" plaatsvinden.

Deze thema-avond zal verzorgd worden door ds. Simon Ririhena, afkomstig uit Apeldoorn. Ds. Simon is directeur van het Moluks Theologisch Seminarie te Houten.

Ds. Simon is 16 januari jl. gepromoveerd tot doctor met het proefschrift "Christus, de Pela par excellance". Voor meer info hierover, klik hier.

We nodigen u dan ook van harte uit, deze thema-avond bij te wonen. Het belooft namelijk een hele interessante avond te worden.

 

 

Verslag jongerendienst catechisanten djemaat Gennep en Venray d.d. 9 maart 2014


 Geachte djemaat,

Op 9 maart jl. hebben de catechisanten van djemaat Venray en Gennep een jongerendienst verzorgd. Deze jongerendienst was de afsluiting van het onderwerp "Liturgie", dat in de catechisatielessen werd behandeld.

De catechisanten hebben zich van hun beste kant laten zien. Iedere catechisant had haar/zijn eigen bijdrage in de liturgie. In samenwerking met ds. Theo en Perry van Schenck werd de liturgie ingevuld. Ook de liederen werden door de catechisanten uitgezocht.

Het was een jongerendienst, die zeker voor herhaling vatbaar is en in de toekomst zeker nog een keer wordt herhaald.

De kerkenraad wil graag de volgende catechisanten bedanken voor het verzorgen van de jongerendienst:

Febe Walhout
Esrom Walhout
Eszra van den Broek
Manasse
Kenny Elders
Jediael Pattisina
Sela Lekatompessy
Sherilyn Lekatompessy 

 

Jongerendienst door catechisanten Venray en Gennep d.d. 9 maart 2014

 

Geachte djemaat,

Zoals vorige week reeds is bekendgemaakt, zal a.s. zondag, 9 maart 2014, de reguliere kerkdienst een bijzonder karakter hebben.

De kerkdienst is in de vorm van een jongerendienst, die wordt verzorgd door de catechisanten van de gemeenten Venray en Gennep. De liturgie wordt volledig ingevuld door de catechisanten in samenwerking met ds. Theo Pattinasarany.

We hopen dan ook, dat u in groten getale de jongerendienst zult gaan bijwonen. Aanvang is om 12.00 uur.

 

 

 

Thema-avond "Vrouwen in de Bijbel" door ds. Pattinasarany d.d. 25 februari 2014

Geachte djemaat,

Op 25 februari a.s. zal. ds. Theo Pattinasarany een thema-avond verzorgen. Het thema is "Vrouwen in de Bijbel".

Ds. Theo is de 1e in de rij van verschillende voorgangers van diverse gezindten (protestants, katholiek enz.).

Het thema-avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in gebouw "De Regenboog" aan de Doelen 94 te Gennep.

U bent van harte welkom, deze avond bij te wonen.