GIM Gennep
 

Koninklijke onderscheiding Tina Mokkink-Lekatompessy d.d. 23 november 2013

Afgelopen zaterdagavond reikte burgemeester Peter de Koning een koninklijke onderscheiding uit aan Tina Mokkink – Lekatompessy uit Gennep. De uitreiking vond plaats in de Molukse Kerk in Gennep tijdens de viering van 60 jaar Magim Daerah Selatan (de zondagsschool van de Molukse Evangelische Kerk). Zij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Tina Mokkink – Lekatompessy is op 14 augustus 1949 geboren in Makassar (Nederlands Indië). Sinds 1983 is zij werkzaam als verzorgende – voornamelijk in de nachtzorg- bij het centrum voor Welzijn Wonen Zorg Malden (Maldenburch). Sedert 1994 werkt zij ook als bejaardenverzorgende en sinds 1996 tevens in de nachtdienst in kloosterverzorgingshuis Libermannhof voor gemiddeld 15 uur per week.

Tina Mokkink – Lekatompessy is daarnaast vanaf 1965 tot heden de drijvende kracht achter de zondagsschool van de Molukse Evangelische Kerk ( MaGim Daerah Selatan). Als leidster stimuleert ze kinderen en hun ouders. Zondags na de kerkdienst krijgen de kinderen bijbelles of doen mee met een activiteit. Tina regelt het jaarprogramma, het lesprogramma, de uitstapjes en de kersttoneelopvoeringen.

Tot slot heeft zij in 1993 mede aan de wieg gestaan van de plaatselijke P.I.K.I.M.: de Molukse Evangelische Christen Vrouwen Vereniging, waar zij nog steeds lid van is. Deze vereniging houdt zich bezig met allerlei activiteiten zoals de organisatie van diensten, paas- en kerstvieringen en de landelijke gebedsdag voor de Molukse gemeenschap. ”Een ware ‘rots in de branding’ ”, aldus burgemeester Peter de Koning.

Mooie woorden voor iemand, die deze onderscheiding dubbel en dwars heeft verdiend. Overigens is het bovenstaande een artikel uit een plaatselijk weekblad van het Land van Cuijk.

Er zijn diverse artikelen over de koninklijke onderscheiding van mevrouw Mokkink-Lekatompessy te vinden op internet.

Voor een ander artikel klik

De kerkenraad wil, ook namens de djemaat, TIna van harte feliciteren met haar koninklijke onderscheiding.

 

 

 

Lanta komt naar Gennep !!! d.d. 19-10-2013

 

Beste djemaat,

Zoals u reeds bij de mededelingen in de dienst van afgelopen zondag heeft kunnen vernemen, zal de jongerenorganisatie Lanta, die onder de paraplu van de GIM fungeert, naar Gennep komen.

Deze jongerenorganisatie is uiteraard bedoeld voor jongeren en is in het bijzonder bedoeld van catechisanten. Lanta heeft reeds verscheidene aktiviteiten georganiseerd (volleybal-toernooi e.d.).

Deze keer organiseert Lanta een jongerenbijeenkomst in Gennep, met als thema "So you think you can believe", een vingerwijzing naar het geloof.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterda 19 oktober a.s., vanaf 15.00 uur en iedereen wordt van harte uitgenodigd, deze bijeenkomst bij te wonen, jong en oud. Plaats van handeling is natuurlijk onze kerk "Immanuel".

Tegen een geringe vergoeding is er rond etenstijd bami goreng en nasi goreng verkrijgbaar.

Onderstaand document is het programma van die dag.

De kerkenraad hoopt op uw aanwezigheid.

 

 

Vrijwilligers bedankt !!!

grote-schoonmaak.png

De kerkenraad wil graag de volgende personen bedanken voor hun inzet bij de schoonmaak van de kerk binnen en buiten op 5 oktober jl.

Norman Hutuely
Sandy Hutuely
Onni Letemahulu
Giu Latuny
Shalene Sahertian
Jafeth Patty
Tante Ekla Masela
Usi Ace Refualu
Onna Joseph
Ferry Lekatompessy
Eliah Lekatompessy
Lenie Lekatompessy
Hannah Lekatompessy
Sherilyn Lekatompessy
Richie Lekatompessy
De kerk ziet er van binnen en buiten weer schoon uit.

 

 

Vrijwillig(st)ers gezocht voor grote schoonmaak d.d. 05-10-2013


De kerkenraad is op zoek naar vrijwillig(st)ers, die mee willen helpen met de grote schoonmaak van de kerk en haar omgeving.

De schoonmaak zal plaatsvinden op:

Zaterdag 5 oktober a.s. om 10.00 uur.

De kerkenraad hoopt hierbij op uw gevoel van verantwoordelijkheid en nodigt u dan ook van harte uit.


 

 

 

Heilig Avondmaal d.d. 12-10-2013

Avondmaals borden en bekers.jpg

De dienst van het Heilig Avondmaal (Perdjamuan asa jang kudus) is op:

Zaterdag 12 oktober a.s. om 19.00 uur.

De voorbereiding (Perhadliran) op het Heilig Avondmaal is op:

Zondag 6 oktober a.s. om 10.00 uur

Degenen, die niet aanwezig kunnen zijn op 6 oktober en wel willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, dienen dit aan te geven bij de kerkenraad. De perhadliran zal dan op 12 oktober om 18.00 uur plaatsvinden in de consistorie.


 

 

Verslag Lanta-middag d.d. 19 oktober 2013

Op zaterdag 19 oktober jl., vond de LANTA-middag voor de classis-selatan gemeenten. in onze kerk “Immanuel”. Lanta staat voor landelijke taakgroep en valt onder de paraplu van de GIM. Lanta is in 2011 in het leven geroepen, speciaal bestemd voor jongeren.

Lanta heeft o.a. als taak, het binden van de jongeren aan de kerkorganisatie GIM. Dit probeert ze te doen d.m.v. het organiseren van (sportieve) activiteiten en jongerenbijeenkomsten door het hele land.

Een van deze jongerenbijeenkomsten vond dus plaats in Gennep. De bijeenkomst werd geopend door ds. Theo, die op zijn beurt het stokje doorgaf aan ds. Zeth Mustamu. Met groot enthousiasme en bezieling wist hij de aanwezigen te inspireren door diverse liederen met elkaar te zingen.

Na dit intermezzo werden de aanwezigen verdeeld in 2 groepen, de jongeren en ouderen. Ouderen waren immers ook uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De jongeren bereidden, onder leiding van Linda van Haaren, een jeugdkerkdienst voor en de ouderen trokken, onder leiding van ds. Zeth, zich terug, om te praten over, hoe de jongeren te betrekken bij de kerk, het geloof.

Uiteenlopende meningen, zoals eigen verantwoording, of de verantwoording van de ouders, maakten het tot een levendige discussie. Hierna was het tijd om te eten. Iedereen kon zich te goed doen aan nasi goreng en bami goreng en liet het zich dan ook lekker smaken.

Na het eten was het tijd voor de jongerendienst. Deze dienst is alleen door de aanwezige jongeren voorbereid, ook de liederen werden zelf door de jongeren uitgezocht. Door de jongeren werden er vragen gesteld, zoals “Wat is voor jou geloven en hoe wordt het geloven beleefd?”. De jongeren waren enthousiast, door de wijze waarop ds. Zeth en Linda van Heeren uitvoering gaven aan de middag/avond en zouden hier graag een vervolg aan willen geven. Terechte opmerkingen als “komt er nog een vervolg?” en “het zou leuk zijn een jongerendienst te organiseren i.pv. een reguliere kerkdienst”, zullen in de nabije periode worden bekeken.

Al met al was het een leerzame middag/avond en als het aan de jongeren ligt, zeker voor herhaling vatbaar. De kerkenraad, MAGIM en uiteraard de jongeren zelf, zullen hierin samen moeten gaan optrekken. De kerkenraad wil hier graag de voortrekkersrol op zich nemen.

Tenslotte wil de kerkraad de vrijwilligsters bedanken voor de hulp bij het serveren van het eten en drinken.