GIM Gennep
 

Bijeenkomst Lanta dd. 21-09-2013 te Gennep vervalt

Zoals u waarschijnlijk reeds heeft kunnen op de flyers, die her en der in de kerk zijn opgehangen, zal er een bijeenkomst zijn van Lanta, classis Selatan. De bijeenkomst zal plaatsvinden:

Datum : Zaterdag 21 september 2013

Plaats  : Geredja "Immanuel"

Tijd       : 15.00 uur - 20.00 uur

Lanta (Landelijke Taakgroep) is zo'n 2 jaar geleden opgericht voor jongeren en jeugd en valt onder de paraplu van de GIM-organisatie. 

De bedoeling hiervan is om met jongeren en i.s.m. de Kerkenraad en de plaatselijke gemeente wegen te vinden om te zoeken naar volwaardige deelname/participatie van jongeren aan het gemeente zijn.
De middelen die hiervoor gebruikt zullen worden, zijn o.a. jongerendiensten in nieuwe vorm en thema-avonden met aansprekende en doelgerichte onderwerpen.

Jongerendiensten in nieuwe vorm: er worden nieuwe liturgische elementen aangereikt aan de jongeren. Thema-avonden met aansprekende en doelgerichte onderwerpen: er zal gekeken worden naar het belang van ons Moluks cultuur en identiteit binnen de Kerk met vragen zoals: “Vind jij als jongere je Molukse identiteit ook in de kerk? Of : “ Is de leeftijd van 18 jaar niet te jong om sidi (= belijdenis) te doen?”

De bijeenkomst is feitelijk bedoeld voor de jeugd en jongeren in de leeftijdscategorie van 15 t/m 18 jaar, in het bijzonder voor de catechisanten. Mocht uw interesse, als ouders, gewekt zijn, kom dan gerust langs. 

Tevens is de kerkenraad op zoek naar vrijwillig(st)ers, die willen helpen op deze dag. U wordt dan ingezet op het serveren van thee, koffie, warm eten en andere voorkomende werkzaamheden.

De kerkenraad is u zeer erkentelijk, als u hiervoor tijd kunt vrijmaken. U kunt zich opgeven rechtstreeks bij de kerkenraad, of via fherifa@home.nl.


 

Opbrengst 1e collecte t.b.v. overstromingen op Ambon.

Zoals u ongetwijfeld zult weten, zijn er in de laatste tijd zeer zware overstromingen geweest, met name op het eiland Ambon. Dit komt door de hevige regenval, die al geruime tijd Ambon teistert.

Hierbij zijn zelfs een groot aantal slachtoffers gevallen.

Er zijn al diverse activiteiten op touw gezet, om gelden in te zamelen voor de wederopbouw.

Het synodebestuur heeft gemeend ook haar bijdrage te leveren en het volgende verzoek aan alle gemeenten neergelegd.

De collectes van 4 augustus 2013, 11 augustus 2013 en 18 augustus 2013 worden ter beschikking gesteld aan m.n. degenen, die slachtoffer zijn geworden. 

De kerkenraad juicht dit initiatief van harte toe en zal zeker haar medewerking verlenen.