GIM Gennep
 

Selamat Datang/Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de site van de Molukse Evangelische Kerk, djemaat Genapium die op haar beurt deel uitmaakt van de Geredja Indjili Maluku (GIM), oftewel de Molukse Evangelische Kerk. Voor het ontstaan van de GIM, klik hier.

De naam van onze kerk is "Immanuel", wat "God met ons" betekent.

Via deze website willen we de gemeenteleden en andere belangstellenden bekendmaken met de boodschap van het Evangelie en met allerlei activiteiten die binnen onze gemeente worden georganiseerd.

Alle kerkelijke organisaties zullen zich presenteren op de website. Verder vindt u nieuws en actualiteiten op onze website.

We nodigen u hartelijk uit om rond te kijken op onze site. Mocht u vragen hebben over de opmaak of inhoud van de site, aarzelt u dan niet om een e-mail te sturen naar secretariaat@gim-genapium.nl 

Suggesties, ideeën e.d. van opbouwende aard zijn meer dan welkom. 

Via de site-map (middenonder van de homepagina) kunt u het totaal-overzicht van de website zien.

Uiteraard bent u van harte welkom tijdens de kerkdiensten. De tijden van de kerkdiensten kunt u