GIM Gennep
 

Februari 2017

Datum Aktiviteit Tijd  Voorganger
05-02 Kerkdienst 10.00 uur   Ds. M.J. Pattinasarany
12-02 Kerkdienst 10.00 uur  Ds. M.J. Pattinasarany
16-02 PIKIM-bijeenkomst 19.00 uur  
19-02 Kerkdienst* 10.00 uur  Ds. M.J. Pattinasarany
25-02 Kerkdienst** 10.00 uur  Ds. M.J. Pattinasarany

Wijzigingen voorbehouden!!

* Na de kerkdienst van 19 februari a.s., is er weer de collecte voor de MAGIM-kinderen.

* Vocal-group "Immanuel" zal dan een lied ten gehore brengen.