GIM Gennep
 

Actueel nieuws

images.jpeg


Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws. Het uitgangspunt is nieuws uit onze eigen djemaat. Regelmatig vindt u hier ook nieuws, dat geldt voor alle GIM-gemeenten.

Nadat het nieuws haar nieuwswaarde heeft verloren, wordt dit opgenomen in het nieuwsarchief (algemeen nieuws), of de pagina's van betreffende kerkelijke organisatie, waar het onderwerp op van toepassing is.


 

Gezamenlijke dienst met protestantse kerk d.d. 24 september 2017

Protestantse kerk Gennep


 

Beste djemaat,

Op zondag 24 september a.s., zal er een gezamenlijke dienst zijn met de protestantse kerk.

Ds. Theo zal samen met ds. Rob Fechner de dienst leiden. 

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door kerkkoor "Rehoboth", waarvoor dank.

Aanvang van de dienst is om 11.00 uur in de protestantse kerk aan de Markt 1 te Gennep.

Dit betekent, dat er op 24 september geen reguliere dienst is.

U wordt verzocht deze dienst zoveel mogelijk bij te wonen, om zo uw blijk van waardering en interesse te tonen. Er zullen namelijk in de nabije toekomst meerdere gezamenlijke kerkdiensten gaan plaatsvinden.


 

 

Kerkdiensten september 2017

september-2017-calendar.jpg


 

Beste djemaat,

De kerkdiensttijden voor september 2017 zijn te vinden onder het kopje " Agenda september 2017".

Enkele opmerkingen:

  • Op zaterdag 2 september a.s. om 11:00 uur 's-ochtends vindt weer het geloofsonderzoek plaats van 1 catechisant (priksa bakal sidi2 baru). De kerkenraad nodigt u van harte uit, de priksa bij te wonen
  • De kerkelijke bevestiging (peneguhan sidi2 baru), tevens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal (perhadliran) vindt dan plaats op zondag 10 september a.s. om 12:00 uur           's-middags.  Voorganger is ds. M.J. Pattinasarany. 
  • Op donderdag 14 september a.s. vindt weer de maandelijkse PIKIM-bijeenkomst plaats. De bijeenkomst begint om 19.00 uur 's-avonds.
  • Het Heilig Avondmaal vindt plaats op zaterdag 16 september a.s. om 19:00 uur.
  • De dankdienst voor het Heilig Avondmaal (sjukur) vindt plaats op zondag 17 september a.s. om 10:00 uur in plaats van 12:00 uur

 

 

Mutaties predikanten binnen GIM

Geachte gemeente,

In de laatste synodale vergadering op 30 november 2016 t/m 2 december 2016 te Assen, is het besluit genomen om alle predikanten nieuwe gemeentes toe te wijzen. Dit zijn de zogenaamde mutaties.

De mutaties hebben ook gevolgen voor onze djemaat. Het komt erop neer, dat ds. Theo 4 gemeentes krijgt toegewezen in het Noorden. Dit betekent, dat ds. Theo ons zal verlaten.

De nieuwe voorgangster van onze djemaat is da. Aatje Aipassa-Loppies. Zij is afkomstig uit Weert en heeft momenteel de gemeentes Sittard, Weert en Venlo onder haar hoede.

Het bovenstaande heeft ds. Theo reeds na de dienst van 28 mei jl. medegedeeld aan de aanwezigen. Na de dienst op zondag 18 juni a.s. zal ds. Theo nogmaals een uitleg geven. Naar verwachting zal de wisseling van de predikanten half oktober 2017 plaatsvinden.

Nadere informatie volgt nog.

Ter verduidelijking van de mutaties, zie ook onderstaande bestanden.


 

 

 

Brief en overzicht mutaties predikanten

 

Djadwal 3e kwartaal 2017


 

Geachte djemaat,

In onderstaand Excel-bestand vindt u de djadwal (rooster) voor het 3e kwartaal 2017.

Wijzigingen uiteraard voorbehouden.


 

 

Djadwal 3e kwartaal 2017